Կառուցվածք

Վահե Գևորգյան,               Մշտական ներկայացուցչի տեղակալ

Կարեն Կոստանդյան,        1-ին քարտուղար
Ռոբերտ Աբիսողոմոնյան,  երրորդ քարտուղար

 

ԵԱՀԿ-ում ՀՀ պատվիրակություն` Հեռ. +43 1 890 63 63

Քարտուղարություն` Հեռ. + 43 1 522 74 79